Archive for the ‘Szczęśliwa rodzina’ Category

POKOLENIA

Rodzina ma swoje korzenie w tradycji, która przekazuje jej wiedzę, wiarę, obyczaje; z pokolenia w pokolenie. Każda rodzi­na jest zasobna w bogactwo duchowe poprzednich pokoleń i je­śli rośnie w swoim człowieczeństwie, wnosi także swój własny wkład w budowanie następnych pokoleń. Dodatni wpływ dobrych tradycji rodzinnych na wychowa­nie następnych pokoleń stwierdzono już wielokrotnie. Każdy człowiek chętnie [...]

ZDOBYWANIE MOCY

Jak wprowadzić moc do rzeczywistości rodzinnej, pełnej trosk codziennych, a wśród nich borykania się z dojrzewaniem całej, pełnej tajemnic, wspólnoty do pełni człowieczeństwa? Jak zabezpieczyć własną tożsamość rodziny, której nie można sko­piować, gdyż każda rodzina jest niepowtarzalną wspólnotą. Jak w cennej szkatule zamknięty jest w niej, dla niej tylko przezna­czony skarb. Dwoje ludzi potwierdziło swoim [...]

ZABEZPIECZENIA

Wprawdzie problem zabezpieczeń był już, z konieczności, poruszany w całości dotychczasowych rozważań, jednakże istnieje potrzeba podkreślenia i uzupełnienia niektórych elementów tego zagadnienia w końcowych rozważaniach o szczęśliwej rodzinie. W nasze człowieczeństwo wpisany jest rozwój. Zobowiązu­je nas to do ciągłego postępu, by osiągnąć pełnię. O tym wielo­krotnie mówiliśmy już poprzednio. Także i to powtórzenie wy­daje się [...]

JĘZYK MIŁOŚCI

Nie jest łatwo wypowiedzieć słowami rzeczywistość, która prze­kracza wymiar ludzkiej mowy. Człowiek ciągle porusza się w kręgu tajemnic, które słowo może naruszyć, a nawet zniszczyć, ale może też ich treść rozjaśnić. Miłość należy do tych zjawisk, które rodzą się w ciszy i często bardziej potrzebują milczenia niż najpiękniejszych słów. Milczenie pomaga skupić uwagę na drugim [...]

BUDOWANIE DOMU

Budowanie kojarzy się zwykle ze wspaniałą architekturą albo zwyczajnymi budynkami mieszkalnymi, ze sztuką wznoszenia mostów, szkołami i wreszcie ze ?zwykłymi” domkami, najlepiej własnymi, rodzinnymi. Każdy człowiek pragnie mieć dom, który byłby miejscem spokojnym i bezpiecznym, gdzie można po prostu być u siebie. Rodzaj azylu. U starożytnych prawem azylu objęte były świąty­nie, jakby znak, że człowiek, [...]

ŚRODOWISKO LUDZKIE

Wiele mówi się dziś o środowisku naturalnym, o prawach przyrody, o poszanowaniu wszystkiego, co jest własnością ca­łej Ziemi. Gdy mówimy o środowisku naturalnym, trzeba sobie uświa­domić, czym to środowisko jest, jakie spełnia funkcje. Modne stało się słowo ?ekologia”. Wkłada się w nie dziś wszystko, co ma mieć posmak nowoczesności. Można nawet zo­baczyć napis: ?ekologiczne papierosy”. [...]

SZCZĘŚLIWA RODZINA

Rodzina – miejsce Przymierza ” K. Majclański Odbyta wędrówka przybliżyła nas do szczęśliwej rodziny. Trzeba w jej domu się zatrzymać. Czy szliśmy drogą okrężną? Pragnęliśmy tego uniknąć. Przystanki wyznaczane przez kolejne rozdziały pozwoliły nam przypatrzeć się człowiekowi, który otrzymuje życie w ro­dzinie i najczęściej powołany jest do założenia własnej rodziny, musi przejść kolejne etapy rozwoju, [...]