OD ?JA” DO ?MY”

?Pamiętaj, że każde stworzenie obdarzone rozu­mem ma swoją winnicę związaną bezpośrednio z winnicą bliźniego. Obie są tak zjednoczone, że nikt nie może czynić dobrze lub źle sobie, nie czyniąc do­brze lub źle bliźniemu „.

Katarzyna ze Sieny

Warto zadać sobie to pytanie, które kiedyś postawił i od­powiedział na nie swym życiem autorytet myśli i czynu, św. Augustyn: ?Cóż równie twojego jak ty? A co jest mniej twoje niż ty, jeżeli do innych należy to, czym jesteś?” (In Joan).

Każdy człowiek do zrealizowania swego życia potrzebuje innych ludzi:

?Prawda każdego człowieka z osobna definiuje się w trak­cie jego życia w nie kończącym się i niemożliwym do przewi­dzenia dialogu z innymi ludźmi, ze światem natury i z Opa­trznością Bożą” (R. Buttiglione, Ethos).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.