ZAPROSZENI DO TWÓRCZOŚCI

?Człowiek jest niemowlę niewysłowionych rzeczy” C.K. Norwid

Zaproszenie do twórczości jest ?wyposażeniem” skierowa­nym do całego rodu ludzkiego. Świadczy o wielkości każdego człowieka: iskrą twórczą została obdarzona tylko osoba ludzka. Człowiek jest więc odpowiedzialny za to, co uczyni z tym nie­zwykłym darem, który go nobilituje: ?Jeśli wielkim jest to, co człowiek tworzy, to jeszcze większym jest to, czym człowiek jest, bo z tej jego istoty zrodziły się, a także i w przyszłości rodzić się będą: cała kultura i wszystkie duchowe funkcje” (K. Michalski, Między heroizmem a bestialstwem).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.